web
statistics
Предстоящи заседания

Свиквам извънредно заседание на УС на БФАС в състав съгласно съдебно решение № 15/05.04.2018 год. на СГС и актуално състояние на БФАС от 19.04.2018 год., а именно: Владимир Илиев, Антон Антонов, Христо Стоилов, Александър Ковачев, Стефан Златев, Слави Славов, Калоян Станчев, Николай Златков, Петко Манолов, Йордан Тодоров, Иван Шопов. Заседанието ще се състои на 08.05.2018 год. от 10.30 часа в офиса на БФАС при следния дневен ред:
1. Решаване на организационни и управленчески проблеми на БФАС;
2. Разни.
Желателно е присъствието на всички членове на УС.
Владимир Илиев - Председател на УС на БФАС

onlylogo БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ
гр.София, бул. Тодор Каблешков 55А

+3592 987 64 74 office@bfas.bg
IBAN: BG08 BPBI 7942 1089 3339 01

facebookbfastweeterbfas

googleplusbfasyoutubebfas

fia logo 0 cba logo ministerstvo ministerstvo